Gjeld fleire stadar på Stranda

Varsel om arbeid på leidningsnettet

Trykkfall og vassmangel kan forekome på onsdag.

  Foto: Arkivfoto

Nyhende

Stranda kommune varsler om arbeid på leidningsnettet ved Kjølen. Under arbeidet vil abonnentar på Engeset, Kjølen, Strandadalen, Storgjerde og øvre del av Langlo 3 kunne oppleve trykkfall, eller bli heilt utan vatn i delar av perioden. Luft og misfarging vil kunne førekome i etterkant. Vatnet vil halde drikkevasskvalitet. Arbeidet pågår i perioden onsdag 9. juni kl. 08:00 til kl. 20:00.