Foreldra tek kampen

- Borna får ikkje det dei har krav på

Fleire foreldre har kontakta Nyss, då dei meiner at borna deira ikkje får ressursane dei har krav på i skulen. - Dette burde eigentleg ikkje ha vore vår kamp å kjempe, seier Malin Eide, Renate Tafjord og Frank Bjørdal.

Kjempar: Frank Bjørdal, Renate Tafjord og Malin Eide (t.h.) fortel at born med særskilte behov ikkje får det dei har krav på.   Foto: Monica Aure Fallingen

Nyhende

Fleire foreldre har sett seg leie av at born ikkje får opplæringa dei har krav på.