Årleg oppgjer på Fløten

Kampen om pokalen

Lærarane møtte elevane frå 7. trinn på Ringstad skule i ein jamn og spanande fotballkamp på Fløten i dag.

Alle mot alle: Det stod ikkje på innsatsen, nei.  Foto: Randi Ansok

Nyhende

Eit sikkert vårteikn er den årlege fotballkampen mellom lærarar og elevar frå 7. trinn på Ringstad skule.