Ekstra tildeling

25. juni fekk Sykkylven kommune 646.000 kroner i ekstra tildeling frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Sykkylven rådhus  Foto: Christine Fohlin Verneland

Nyhende

Tildelinga skal setje kommunen i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt råka av lokale og nasjonale smitteverntiltak, og som har falle heilt eller delvis utanfor dei generelle kompetanseordningane, skriv kommunen på sine heimesider.