Fredag 9/7

Før i tida

Gamle bilete frå Stranda og Sykkylven

Stranda Kjølåsbuda, butikken til O.A. Kjølaas på slutten av 1930 åra. Dottera Aasta bak disken  Foto: Bygdeminne 2014 Stranda Sogelg

Nyhende

KJØLAASBUDA PÅ STRANDA: Dette biletet er frå interiøret i O.A. Kjølaas sin butikk, kalla Kjølaasbuda. Bilete er frå siste halvdel av 1930 -åra, og det er dottera Aasta som står bak disken. Etter at sonen Oddleiv vart sjuk av tuberkulose og døydde, vart det Aasta som måtte ta over butikken. I 1939 gifte ho seg med Olav Dimmen frå Hareid, og saman overtok dei drifta av Kjølaasbuda. Som seinare vart kalla Dimmenbuda. Kjelde: Bygdeminne 2014 / Stranda Sogelag