Endeleg tømestasjon for bubil og campingvogn

Ei av mange brikker i satsinga på turisme i kommunen.

Markering: Representantar frå kommunstyret var møtt opp for markeringa av tømmestasjonen. F.v.: Odd Jostein Drotninghaug, Anita Kjersheim, Normann Hole, Odd Krüger, Torill Velle og Kjartan Grebstad.  Foto: Solveig Årdal

Nyhende

Reiseliv og opplevingsnæringar er eitt av fire satsingsområde i omstillingsprogrammet som er vedteke av Sykkylven kommunestyre. Tømmestasjon for bubil og campingvogn er ei av mange brikker som må på plass for å kunne satse på dette.