Sykkylven og Stranda

Desse plassane kan du røyste

Det er mogleg å avleggje stemma si fleire plassar i år.

Val 2021: Sjølve valdagen er 13. september.  Foto: Amanda Røed Stave

Nyhende

I år er det fleire plassar ein kan avleggje stemma si, både ved førehandsrøysting og på valdagen, på grunn av pandemien.