Ei stemme i oppvekst og opplæringsdebatten:

- Vi har oppnådd stor vekst

Lokallaget Indre Sunnmøre er ein del av Skuleleiarforbundet og ønskjer å gje oppvekstsektoren ei stemme.

Medlemsmøte: Første rad frå venstre: Therese Lefdalsnes Hole, Randi Løseth Aasen, Monica Hjelmevoll, Kjersti Hovet, Edna Lillebø Krøvel. Andre rad frå venstre: Kjellaug Bergh, Venke Viddal Kleppe, Susan Helsem, Steinar Klokk, Ådne Brunstad.  Foto: Privat

Nyhende

Skuleleiarforbundet er ein partipolitisk uavhengig arbeidstakarorganisasjon knytt til Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) for leiarar i oppvekst- og opplæringssektoren.