Synspunkt

Helseforbrytelse og straff

«Uverdig» og «verdig»?: Akkurat no er dei med dårleg tannhelse og dei med overvekt vi i størst grad ønsker å ta, heilt utan å ta inn over oss kompleksiteten i problema. Illustrasjon/fotomontasje: Linda Nygard-Sture 

Nyhende

Den siste tida har det vore mykje debatt rundt korvidt tannhelse skal vere ein del av det offentlege helsevesenet eller om kvar enkelt skal betale av eiga lomme. Eg skal ikkje gå inn i den debatten her, men eg vil gjerne skrive nokre ord om ei haldning eg synest pregar dette ordskiftet. Nemleg skiljet mellom «verdige» og «uverdige» helseproblem.