Nei til samarbeid

Stranda formannskap skal komande onsdag, 15. september handsame ei sak om kommunen skal inngå eit nærare samarbeid mellom Musea på Sunnmøre og Stranda kommune.

Bygdetunet: Rådmannen i Stranda kommunen vil prioritere Bygdetunet på Hellesylt.   Foto: Hellesylt Bygdetun

Nyhende

Det er utarbeidd eit utkast til ein samarbeidsavtale mellom Musea på Sunnmøre (MUPSU) og Stranda kommunee frå 6. januar i år. Kommunen fekk ei orientering om den såkalla konsolideringa av MUPSU av dåverande styreleiar, Jarle Sanden den 23. november i fjor der ordførar, rådmann og næringssjef frå kommunen var til stades. (Musea på Sunnmøre har endra seinare endra namn til Viti.