Meiner sjømenn burde vore tatt meir omsyn til

Frustrert over vaksineringsopplegget

Ronny Myrnes er sjømann og ventar på koronavaksinedose nummer to. – Eg opplever vaksineopplegget i Sykkylven svært firkanta. Det har vore vanskeleg for meg å få ei Pfizerdose nummer to, og dette skaper problem for meg både jobbmessig og privat, seier Myrnes, som meiner at det burde ha vore tatt meir omsyn til situasjonen til sjømenn og andre i liknande jobbar.

Ventar: Ronny Myrnes er frustrert over vaksineringsopplegget i Sykkylven.  Foto: Monica Aure Fallingen

Nyhende

Tysdagane er heilage for Ronny Myrnes for tida. Då er det vaksinedag, og han håpar på melding om at han skal få droppe inn og ta dose to med Pfizervaksinen.