Prissankande filmskapar

Ny heiderspris til Olin

Margreth Olin Mykløen vart nyleg tildelt Tora Mostrastong-prisen for 2021.

Prissankar:: Margreth Olin vart nyleg tildet Tora Mostrastong-prisen for 2021.  Foto: Marie Hustad

Nyhende

Styret i foreininga Tora Mostrastong melder at dei nyleg har vedteke at Tora Mostrastongprisen i år skal tildelast filmskapar Margreth Olin frå Stranda I vedtektene for foreininga Tora Mostrastong er kriteria for tildelinga av prisen formulerte slik: