Sommarles:

– Borna har vore svært flinke å lese

Gjennom sommaren har born i Sykkylven og Stranda vore med på lesekampanje. Ein av kommunene har fått ny rekord.

Stranda: Martine Rørstad Sand og plakaten for Sommarles.  Foto: Privat

Nyhende

Sommarles-kampanjen som var i sommarferien for born frå 1. til 7. klasse er no avslutta. Lesekampanjen er laga for å motivere og inspirere born til å lese mest mogleg gjennom ein lang ferie.