Startar 5. desember

2022 er Frivillighetens år

Kvar organisasjon kan velge seg ein dag i løpet av 2022.

Frivillig arbeid: Utan frivillige, slik som til dømes Gitte Langlo (t.v.) og Iris Øverland i Stranda Sentrumsforeining, vert det lite med arrangement i lokalsamfunnet.   Foto: Randi Ansok

Nyhende

På heimesidene til Frivillighetens år finn vi følgjene informasjon: