Før i tida

Fredag 17/9
Nyhende

Fjordliv: Ungdomar frå Oaldsbygda.  Foto: Frå boka Fjordheimen

UNGDOMSTREFF PÅ ÅKNESSETRA: Biletet syner ungdomar frå Oaldsbygda, Midtgard, Øvstegard og Åkneset på Åknessetra. og motivet kan vere frå ei Jonsokfeiring. Bak frå venstre ser vi: Ingrid Lundanes (gift Midtgård), Bjørg Gausdal, Ole Midtgård, Agna Gausdal. I midten frå venstre: Hjørdis Gausdal, Laurits frå Brandal (tente på Midtgård), Pernille Gausdal (gift Stadheim), Haldis Lien (gift Midtgård) Elias Gausdal og Margit Øvstegard (gift Myklebust). Framme «gøymer seg» søstera til Ingrid; Paula Lundanes. Dei to siste er ukjende.