Undersøker mogleg forhistorisk busetnadsaktivitet:

– Busslomme blir det uansett

Enno ein gong blir det gjort arkeologiske undersøkingar på Aure i Sykkylven, denne gong til ein prislapp på 900.000 kroner.

Området: Utgravinga kan avdekke forhistorisk busetningsaktivitet.  Foto: Amanda Røed Stave

Nyhende

Universitetet i Bergen har sendt forskar og prosjektleiar Søren Diinhoff til Sykkylven atter ein gong. No skal han saman med, mellom anna, feltleiar Sigrid Hervig undersøke om det er spor av forhistorisk busetnadsaktivitet der kommunen ønskjer ny busslomme.