Stranda kommune

Kuttar i helsebudsjettet

Stranda formannskap har samrøystes vedteke eit nedtrekk i helsesektoren på nærare 3,3 millionar.

Må kutte: Rådmann Åse Elin Hole  Foto: Frank Kjøde

Nyhende

Formannskapet gjekk sist veke samrøystes inn for rådmannen si tilråding om at det vert gjort eit nedtrekk i budsjettet til helse, pleie- og omsorg på nærare 3,3 millionar.