Stranda kommune

Løyving av kulturmidlar

Stranda kommune skal løyve 70.000 kroner i kulturmidlar.

  Foto: Eivind Louis Helset

Nyhende

Stranda kommune har vedtek at det skal løyvast 70.000 kroner til kulturmidlar. Pengane skal fordelast slik: