Synspunkt:

Frykt som drivkraft?

Betyr det då, at for å nå mitt store behov og mål i livet, må eg sjå frykta i kvitauget? Det hadde kanskje ikkje vore eit så stort behov, om der ikkje var noko på spel.   Foto: Illustrasjon/fotomontasje: Linda Nygard-Sture

Nyhende

Når ein som skodespelar skal spele ein karakter treng ein å finne ut kva som er drivkrafta til karakteren. Dette gjer ein ved å analysere manuset til historia som karakteren lev i. Det kan vere vanskelegare enn ein trur. Tenk over det. Kva er det som driv deg framover i livet?