Skal behandle dispensasjon til oppdrettsanlegg på måndag

Måndag skal sakene som ikkje var oppe i førre kommunestyremøte behandlast.

Nytt møte: Kommunestyret i Sykkylven skal ha nytt møte 11. oktober.  Foto: Frank Kjøde

Nyhende

Sykkylven kommune har kalla inn til nytt kommunestyremøte måndag 11. oktober. Grunnen til dette er for å behandle sakene det ikkje blei tid til under førre kommunestyremøte. Dette møtet varte som kjend fram til klokka 23, der mesteparten gjekk til å behandle kaiområdet i Sykkylven sentrum.