Stranda kommune:

Inviterer grunneigarar

Møte om målretta hjorteforvalting for Sunnylven vert halden på Hægstad gård på onsdag.

Hjorteforvalting: Kommunen inviterar grunneigarar til møte.  Foto: Randi Ansok

Nyhende

Stranda kommune melder på si heimeside at dei inviterer alle grunneigarar i Sunnylven inkludert Ljøen, til møte om målretta hjorteforvalting i Sunnylven årsleveområde jf. «Sunnhjort» på Hægstad gard no på onsdag. Grunneigarar kan sende fullmakt med andre til å delta om dei ikkje kan stille sjølve.