Utstillinga nærmar seg fullføring:

Snart opnar industrimuseet

Leiinga i prosjektet «Strandaindustriens historie» har søkt kommunen om stønad på 100.000 kroner til utsmykking.

Industriutstilling snart klar: Reidar Lunde (t.h.) og leiar Helge Søvik i lokala som snart skal syne strandaindustrien sin historie.  Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær

Nyhende

I eit brev til Stranda kommunen ber leiinga i prosjektet «Strandaindustriens historie» om ein stønad på 100.000 kroner for budsjettåret 2022. Midlane skal hovudsakeleg nyttast til utsmykking av lokalet både innvendig og utanfor ved inngangspartiet.