NAF vil skjerme Stranda frå høge drifstoffprisar, men ikkje Sykkylven

NAF meiner at Distriksindeksen bør bestemme kva for kommunar som blir skjerma mot høge drivstoffprisar. Dette betyr skjerming i Stranda, men ikkje i Sykkylven.

Dyrt: NAF meiner enkelte kommunar bør bli skjerma for auka CO2-avgifter. Dette kan føre til at Stranda kan få merkbart lågare drivstoffprisar enn Sykkylven.  Foto: Even Ørjasæter

Nyhende

I februar bestemte regjeringa at CO₂-avgifta skal bli tredobla for at Norge skal kunne nå FN sine klimamål. Dette blei også eit diskusjonstema under valkampen, der mellom anna Arbeidarpartiet sa at dei ville unngå å auke avgifta i distriktskommunane.