Så mange hjortar er felte i Stranda kommune

Det viser seg at dei to kommunene i Nyss sitt dekningsområde ligg nokså likt så langt i jakta.

Illustrasjonsfoto: Denne hjorten deltek ikkje i hjortejakta i Nyss sitt dekningsområde.  Foto: Unsplash.com

Nyhende

Onsdag melder Asle Johan Konnerth frå Indre Sunnmøre skogbruksdistrikt at det har kome tal frå hjortejakta i Stranda kommune.