Ber folk vente med å gå til legen

Utfordringane held fram ved legekontoret i Sykkylven.

Sykkylven legesenter.  Foto: Frank Kjøde

Nyhende

I lengre tid har det vore mykje snakk om fastlegesituasjonen i Sykkylven kommune, og folk har til tider opplevd lange ventetider på å kome gjennom på telefon. Mellom anna har sjukdomsutbrot ved legesenteret ført til kapasitetsproblem.