Ekstremvêret «Gyda» kjem:

– Sikre verdiar og lad opp mobilen

Vêrvarslinga frå Meteorologisk institutt har blitt endra frå gult og oransje nivå til raudt. Det vil seie at det er ekstrem fare, og vêret har fått namnet Gyda.

No kjem «Gyda».  Foto: YR.no

Nyhende

Stranda kommune skriv dette på si heimeside 11. januar: