Kartlegging av eigendomsskatt:

Her vert det synfaring

Synfaringa vil gå føre seg i januar.

Stranda.  Foto: Randi Ansok

Nyhende

Stranda kommune melder på si heimeside at det i perioden 18.–21. januar 2022 vil verte gjort synfaring for stadfesting av eigedomsskatt.