Rasutsett bygd:

Isolert, men ikkje åleine

Folk i Geiranger er vande med ras, men vil ikkje at det skal vere eit hinder for å bu der.

Vakker rasutsett bygd: Geiranger sett frå Møllsbygda ret før Gyda kom på besøk.  Foto: Anette Møll

Nyhende

Då Gyda meldte sin framkomst vart vegen til Homlong i Geiranger ein av dei første vegane som vart stengt grunna rasfare. Bygdefolket i Geiranger er vande med rasfare og det å verte isolert frå omverda. Heldigvis har turistbygda no fått heilårsferje med faste avgangstider, men framleis står Grandestranda der like utsett som før.