Mobiliserer for dagsenter-tilbod

Mental Helse fryktar for konsekvensane om Psykiatrisk dagsenter blir lagt ned.
Nyhende

Fleire av brukarane av psykiatrisk dagsenter varslar at dei vil følgje formannskapsmøtet i ettermiddag, og vise at dei fryktar for konsekvensane om Psykiatrisk dagsenter blir lagt ned.

Laurdag skreiv Sunnmøringen at ordførar Frank Sve ikkje har føreslått auke i ramma til sosialtenesta, som ifølgje rådmannen sitt forslag vil føre til at både Psykiatrisk dagsenter og Frivilligsentralen må leggjast ned.

”Det synest paradoksalt å måtte føreslå å legge ned psykiatrisk dagsenter, samstundes som ein prøvar å etablere eit anstendig butilbod for menneske med psykiske vanskar”, skriv Mental Helse i eit brev til kommunen.

Dei fryktar at mangel på dagsenter vil føre til større og lengre ventelister for behandling og terapi, og at fleire dermed vil falle tilbake til ein kvardag med angst, depresjon, isolasjon og rus.

Formannskapet vil i dag gå gjennom kommunebudsjettet for neste år, og ein økonomiplan fram til og med 2014. Kommunestyret fattar endeleg vedtak 15. desember.