- lokalavisa for Stranda og Sykkylven

Staten og landbruket er samde i jordbruksoppgjeret