Opposisjonsleiaren i Kviterussland ber USA om nye sanksjonar