Ei av bygdene fekk ekstratildeling av desse midlane

foto