Deltok på frivilligarbeid i utlandet: – Ei sterk oppleving som eg vil ta med meg vidare i livet

foto