Betalte ut millionar i erstatningar – dobbelt så mange bad om hjelp her