Kari og fleire hiv seg med i kampen om legekontoret

foto