– Det er trist å kome heim og sjå at den eine butikken etter den andre er lagt ned