Tusenvis av engelskmenn strøymde til nattklubbar etter gjenopninga