Her vert det trafikkdirigering og parkeringsplassar fell bort