Røde Kors blir med på redningsaksjonar i Middelhavet