Studie: Fedme hos mor aukar risiko for feittlever hos barn