Stadig fleire vert råka – slik vert livet etterpå for mange

foto