Klage på vedtak og styreval – klart for første møte etter nyttår