Samanstøytar etter at presidenten i Tunisia sparkar statsministeren