USA åtvarar om aukande risiko for næringslivet i Hongkong