Tek ikkje attval om det ikkje blir råd med skuleskyssen