Her var det størst auke i arbeidsløyse i heile fylket i år