Inflasjonen i Tyskland aukar bratt til 3,8 prosent i juli