– Ein kjem ingen veg med å tenkje negativt, ein må heller prøve å sjå på moglegheiter.