Fryktar for tryggleiken – dette svarer entreprenøren