Ny fv 60 vedteken: – Vi tek ansvaret Sogn og Fjordane stakk av frå